Spar 15% på hotellbestillingen

  

Spar 15% på hotellbestillingen

Rabattkoden gjelder for opphold t.o.m. 31. mai 2014. Bestillingen må skje innen 1. desember 2013.