Helgetilbud: 30% + 10% rabatt

  

Helgetilbud: 30% + 10% rabatt

Koden gir 30% rabatt på dyreste vare og 10% rabatt på nest dyreste vare. Øvrige vilkår gjelder også denne koden.