10% rabatt på hotell

  

10% rabatt på hotell

Koden gir 10% rabatt på hotellbestillinger hos Seat24. Bestillingen må skje før 31. mars og ordreverdien må være på minimum 2.000,-.